Zasady cytowania cudzych tekstów ćwiczenia

Pobierz

Uczeń zapoznaje się z wiadomościami ze strony 238 - 240 z podręcznika.. 1.Zapoznaj się z informacjami na temat: • NOWA WIADOMOŚĆ- Cytat/ podręcznik str. 238 • NOWA WIADOMOŚC- Zasady cytowania cudzych tekstów/ str. 239 • NOWA WIADOMOŚĆ- Jak powoływać się na źródła/ podręcznik str.240 2.. Cele lekcji: - poprawne przytaczanie cudzych wypowiedzi; - gromadzenie materiału do tworzenia wypowiedzi; - rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania i wypowiadania własnych opinii; Dzisiaj będziemy uczyć się prawidłowego przytaczania cudzych tekstów.temat: Polecenia do wykonania.. Zapiszcie w zeszycie te zasady (bez przepisywania podanych w ramce przykładów) i zapamiętajcie je.. A może spróbujesz więcej?. Zapoznajcie się z zasadami cytowania cudzych tekstów - "Nowa wiadomość" na str. 239.. Dziś utrwalicie sobie wczorajsze zagadnienie i zasady interpunkcji obowiązujące przy cytowaniu.. Przeczytajcie "Nową wiadomość" ze str. 238.. Wykaz źródeł tekstów: Bieńkowski Marcin, Nowy wirtualny świat, "Wiedza i Życie" 2017, nr 2; Butler Samuel, de La Rochefoucauld François, Kafka Franz, .. 4.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów - ćwiczenia.. -Zapoznaj się z nowymi wiadomościami na str. 238 -240 w podręczniku.. Dzięki cytowaniu autor może korzystnie wpłynąć nie tylko na merytorycznąCytowanie piśmiennictwa - przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach.W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem "powołania".Cytowanie polega na: dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi ()przytoczeniu w formie parafrazy (cytowanie sparafrazowane) - omówienie, streszczenie .Temat: Mowa zależna i niezależna ćwiczenia utrwalające..

Zasady cytowania cudzych tekstów.

cel: poznamy zasady cytowania tekstów.. Zagadnienie omówione jest na str. 238- 239 podręcznika.. Wykonaj ćwiczenie - zasady cytowania cudzych tekstów, plik: wykonaj-cwiczenie-zasady-cytowania-cudzych-tekstow.pdf (application/pdf) NOWE Słowa na start!Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Dowiesz się też, jakich błędów unikać.. Zapoznaj się z zasadami cytowania cudzych słów (,,Nowa wiadomość" str. î ï õ).. (zdjęcie wykonanego ćwiczenia nr 7 s.240 wysłać na adres e-mailowy do godz. 16.00).. Zasady cytowania cudzych tekstów .Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Proszę zapoznać się z nowymi wiadomościami dotyczącymi tegoTemat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Podręcznik str. 238-240.. Zeszyt ćwiczeń str.82-83 21.05 (czwartek) Temat: Sentymentalna podróż Adama Mickiewicza na Krym- poznajemy "Stepy akermańskie".. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plsadach cytowania, oznaczania autorstwa wykorzystywanych utworów, pisania 12 Por. Roig [2006].. Zapoznaj się z pojęciem cytatu, praw autorskich i plagiatu (,,Nowa wiadomość" str. 238) 2.. Notatka do zeszytu.. Zadanie8c.. 18.05 (poniedziałek) Temat: Rodzaje argumentów.. HISTORIA Temat: Zbrodnie komunistyczne do 1939 roku.Temat: Zasady cytowania cudzych słów..

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Zawsze trzeba podać informację o pochodzeniu wykorzystanego cytatu.. Praca domowa - Napisz tekst, w którym wyrazisz swoją opinię naĆwiczenia są skorelowane z podręcznikiem NOWE Słowa na start!. Cytat stosujemy, np. po to, żeby potwierdzić, zilustrować swoje zdanie w takcie prowadzenia polemiki, dyskusji.. Lekcja 6 kwietnia 2020r.. Zasady cytowania cudzych tekstów .Więcej informacji o plagiacie i sposobach właściwego cytowania zawiera kompendium APA Tutorial.. -Nie są to trudne rzeczy, wystarczy tylko dokładnie i ze zrozumieniem .Praca domowa: Ćwiczenie 8 strona 237 z podręcznika.. Cytat (łac. citatio, niem.Zitat) jest to dosłowne przytoczenie cudzych słów.. Wyobraźnia , Klasa 7 , NOWE Słowa na start!. Opublikowano: 27 kwiecień 2020.. Podręcznik str. 184-187.. Przeczytaj poniżej o podstawowych zasadach cytowania: Cytat, jeśli chodzi o dialog z tradycją literacką, jest jednym z najważniejszych elementów prac pisemnych.. Przeczytajcie z podręcznika ,,Nową wiadomość" s. 238 i 239.. Następnie przepisuje notatkę do zeszytu ( załącznik przesłany przez nauczyciela).. Sięgając do materiałów z lekcji publikowanych w ubiegłym tygodniu, proszę rozwiązać w zeszycie zadania od str. 46 do str. 49 (można strony wydrukować lub zapisywać odpowiedzi w zeszycie)..

zgadzam się ...4) zasady cytowania cudzych tekstów , 5.

Przeczytaj je, a następnie przepisz do zeszytu: Mam nadzieję, że zasady cytowania tekstów są dla Was już jasne.. e wiadomość na temat cytowania cudzych słów .. Strona używa Cookies.. Zagadnienia omawiane podczas lekcji: cytat, prawo autorskie, plagiat, źródło, przypis bibliograficzny.. 30 kwietnia 2020 r.- Zasady cytowania cudzych tekstów.. Temat jest prosty, nie będziecie mieli z nim kłopotów.. 13 Takie przykładowe przewodniki dotyczące zasad oznaczania autorstwa w publikacjach nauko-wych, zasad wykorzystywania cudzych utworów, tekstów; w różnych dziedzinach nauki są do-stępne na następujących wybranych stronach: 1.Cytowanie w tekście - jak poprawnie cytować czyjeś wypowiedzi i jakie są sposoby cytowania.. Sprawdź, czy potrafisz- ćwiczenia 1-4 s. 84- jedno z nich przyślij do sprawdzenia.. Lekcja nr 8 Temat:Jak chronić własność intelektualną?. Wplatam cytat w wypowiedź.. - Przeczytać informacje dotyczące zasad cytowania cudzych tekstów , podręcznik s. 238,239.. Wykonajcie ustnie ćwiczenie na rozgrzewkę oraz ćwiczenie 1 s. 239, 2-3 s. 240. z podręcznika.Należy sobie wybrać poziom i wykonać przyporządkowane ćwiczenia, można też zrobić wszystkie cztery..

5.Język polski ,,Zasady cytowania cudzych tekstów'' Lekcja 10 .

Zasady cytowania cudzych tekstów.. Wykonuje zadania: 1,2,3,4 z zeszytu ćwiczeń strona 82 - 83.. Oprócz tego trzeba zadbać o pełną zgodność z oryginałem.Temat 5: Zasady cytowania cudzych tekstów- ćwiczenia.. Wykaz źródeł tekstów: Bieńkowski Marcin, Nowy wirtualny świat, "Wiedza i Życie" 2017, nr 2; Butler Samuel, de La Rochefoucauld François, Kafka Franz, .. Co ważne, od niedawna istnieje automatyczny i w pełni darmowy sposób generowania literatury cytowanej - program nazywa się Zotero i dostępny jest do pobrania ze strony / - polecam zapoznanie się z jego obsługą.Zasady cytowania cudzych tekstów.. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.. Podręcznik NOWE Słowa na start!. Na koniec tygodnia temat: " Mowa niezależna i zależna" (podręcznik str. 235).Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Zapiszcie w zeszycie, co to jest cytat.. Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.-Wykonaj przynajmniej 3 ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.. Wyjaśniamy, co można.Zasady prawidłowego dokonywania cytatów.. Przeczytajci.. Nauczycielka zapytała, czy.. - Wykonać ćwiczenia s. 82, 83 zeszyt ćwiczeń.. Nauczycielka: Czy przeczytaliście już Latarnika?. lekcji: Przedstawienie zasad cytowania cudzych słów.. Przepiszcie jeszcze do zeszytu "trzy kropki" ze strony 181- Cytując, przestrzegaj zasad.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 82 i 83.. 1,2,3,4 str. 82-83.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Uzasadnij własne stanowisko na zadany temat (ćw.. Temat: Samotność w podróży - A. Mickiewicz "Stepy akermańskie"Aby we właściwy sposób wprowadzić cytat w swoją wypowiedź, należy pamiętać o pewnych zasadach.. Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Uczniowie wykonują polecenia z podręcznika.. W zeszycie ćwiczeń wykonaj następujące ćw.. - Wykonać w zeszycie zadania 1 s. 239 , 2 i 7 s. 240 , (podręcznik).. - Wykonaj poniższe ćwiczenie w zeszycie: Zacytuj wypowiedź nauczycielki.. - Wykonać w zeszycie zadanie 5 s. 240, podręcznik.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. więcej informacji.. Cytat to dosłowne przytoczenie w swojej wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.. Wpiszcie do zeszytu, czym jest ,,cytat" oraz zwroty pomocne przy wprowadzaniu cytatów do tekstu.. 19.05 (wtorek)Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt