Rewolucja francuska i okres napoleoński wordwall

Pobierz

Cel: Poznasz rodzaje ostrosłupów.. Sprawdźcie swoją wiedzę na stronach: lub FRANCUSKA.. Podręcznik str. 214.. Wykonaj do zeszytu zadania z powtórzenia.. i przesyłamy na adres: (ocena - waga2); Pozdrawiam!. Cel: utrwalenie wiadomości.. 14.05.2020: język polski Rewolucja Francuska - Bolesław Chrobry i Zjazd w Gnieźnie.. LINK ZNAJDZIESZ NA TEAMS.. Na podstawie podręcznika - s.184-211 -.. 28.04.2020 Po zapoznaniu się z tematem w podręczniku, wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.. Powtórz materiał według ćwiczeń powtórzeniowych z podręcznika ze s. 214.. Informatyka.. Jutro zrobimy lekcję znajdującą się w podręczniku na stronie 212 -213 w ramach "TajemniceTemat: Powtórzenie z działu VI.. Wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, która w ostateczności doprowadziła do usunięcia z tronu króla Francji Ludwika XVI i zmieniła ustrój kraju.. , Jak nazywa się zgromadzenie złożone z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego.. Matematyka (22.06/23.06) Temat: Ostrosłupy.. 1) Wielka Rewolucja Francuska wybuchła w roku: a) 1776 b) 1783 c) 1789 d) 1792 2) Symbolem wybuchu Wielkiej Rewolucji francuskiej było": a) Zburzenie Bastylii b) Spalenie na stosie Wielkiej Karty Swobód c) Zatopienie Titanica d) Wybudowanie wieży Eiffla 3) Jaki ustrój polityczny panował we Francji po wybuchu rewolucji?. Rządy jakobinów nazwane Wielkim Terrorem nie przyczyniły się do poprawy bytu Francuzów.francuska i okres Napoleoński"cz.1..

Rewolucja francuska i okres napoleoński.

zastępstwo -GeografiaCele: Przypomnienie i powtórzenie wiadomości i umiejętności dotyczących najważniejszych wydarzeń i postaci z dziejów Europy w okresie rewolucji francuskiej i czasów świetności Napoleona Bonaparte.. Wykonaj ze strony 214 podręcznika ćwiczenia: 1,4,7, (ustnie) oraz 2, 3,5 i 6 (pisemnie w zeszycie).. Poniżej prezentujemy zbiór sprawdzianów i testów pokrywających materiał szkoły podstawowej i średniej.. Rewolucja francuska i okres napoleoński.. NAPISZ KARTKÓWKĘ.. Wybuch rewolucji francuskiej.. 14 lipca 1789 roku na wieść o skierowaniu dział z Bastylii na Paryż lud tego miasta .Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI "Rewolucja francuska i okres napoleoński".. Analiza tekstów źródłowych, map, schematów, tabel i materiału ikonograficznego.. Poniedziałek, 01.06.2020 r., Piątek, 05.06.2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału VI - Rewolucja francuska i okres napoleoński Proszę zapoznać się z zadaniami z karty pracy, będziemy wspólnie rozwiązywać na zajęciach on-line.. Wykonajcie pisemnie podsumowanie rozdziału VI w zeszycie ćwiczeń na str.110-111.Temat: Rewolucja francuska.. Rozwiąż zadania 1-6 str. 234.Wpisz temat do zeszytu: Rewolucja francuska i okres napoleoński - podsumowanie..

Rewolucja francuska i Okres Napoleona Teleturniej.

Wykonam zadania w zeszycie ćw.. - Rewolucja Francuska - Rewolucja francuska i okres napoleoński - Rewolucja francuska.. W celu ratowania finansów państwa w maju 1789 roku zwołanoStany Generalne.. KARTA PRACY.. , Wymień minimum dwa prawa zapisane w deklaracji praw człowieka i obywatela, .Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.. Rewolucja i republika Francuska Test.Klasa 6 historia rewolucja francuska i okres napoleoński - Materiały dydaktyczne.. Poniedziałek, 22.06.. Wykonaj pisemnie ćwiczenia powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń s. 110 - 111.Sprawdzian historia klasa 6 dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński; Biologia.. nieudolna polityka króla.. Dzień dobry!. Wyślij na 30.04.2020 ( czwartek).. Zaglądaj tutaj często, bo strona będzie aktualizowana i wkrótce pojawi się więcej sprawdzianów z różnych przedmiotów.Walerian Łukasiński, żołnierz napoleoński przez znaczną część swojego życia powtarzał, że Bonaparte przez cały czas oszukiwał Polaków dla własnej korzyści - to nam powtarzają już milion razy i w różnych językach.. Prześlij do 5.05.2020Co wydarzyło się w 1789 r. we Francji?. Rewolucja Francuska Połącz w pary.. Sprawdziany na podstawie podręcznika Puls życia wydawnictwa Nowa Era.. wysokie podatki obciążające stan trzeci..

Społeczność.Rewolucja francuska i okres napoleoński - Koło fortuny.

Uczniowie potrafią wyjaśnić dlaczego Polacy nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązali z Napoleonem.. Francja, która stała się republiką, nie zaznała spokoju.. proszę, abyście przypomnieli sobie wszystkie tematy i wykonali ustnie ćwiczenia z podręcznika na stronie 214.. Sprawdzian biologia klasa 6 - test z całego podręcznika; Sprawdzian biologia klasa 6 dział 1 - Świat zwierząt; Sprawdzian biologia klasa 6 dział 2 - Od parzydełkowców do .Lekcja powtórzeniowa do rozdziału "Rewolucja francuska ,okres napoleoński" 2021-05-03 - Rewolucja francuska i okres napoleoński - krzyżówka - Legiony Polskie we Włoszech i Księstwo Warszawskie - Rewolucja Francuska - wisielec - test wyboru15.06 - 19.06 Temat: Rewolucja francuska i okres napoleoński - powtórzenie wiadomości.. Wybierz szablon; Wprowadź elementy; Pobierz zestaw ćwiczeń interaktywnych i do wydrukuREWOLUCJA FRANCUSKA I - Test.. , Wymień 3 przyczyny rewolucji francuskiej, Podaj datę uchwalenia konstytucji francuskiej.. Piątek, 29.05.2020 r.TEMAT: Rewolucja francuska i okres napoleoński - podsumowanie.. Cele: Uczniowie rozumieją znaczenie rewoucji francuskiej dla upowszechnienia się w Europie ideii oświeceniowych.. plotka o skierowaniu dział Bastylii na Paryż.. Podaj datę wybuchy rewolucji francuskiej.. wg Jmodrzewska30..

0%.Temat: Rewolucja Francuska i okres napoleoński - dział VI - podsumowanie.

Czas present perfect-zdania pytające.. Uczniowie przedstawiają skutki upadku Napoleona.uska-i-okres-napoleonski-wczoraj-i-dzis.. (pod każdym tematem z działu); wykonujemy test podsumowujący - podręcznik s. 214 (najlepiej w wordzie!). Zapisz w zeszycie daty, które musisz zapamiętać: 14 lipca 1789r.- zburzenie Bastylii, początek Wielkiej Rewolucji FrancuskiejRewolucja francuska i okres napoleoński (2godz.). PRZYCZYNY REWOLUCJI (1789) zła sytuacja gospodarcza.. Zapoznaj się z tekstem na str. 231-233.. Temat: Republika Francuska.. Za tydzień napiszemy sprawdzian widomości z działu VI, proszę zrobić podsumowanie utrwalające poznane wiadomości.. 30.04.2020 Po zapoznaniu się z tematem wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.. Dzięki nim przekonasz się, czy jesteś gotowy na sprawdzian.. Proszę sprawdzić odpowiedzi do zadań z poprzedniego tygodnia:Sprawdziany i testy.. 24.05.2021r.Cel: utrwalę wiadomości z rozdziału Rewolucja francuska i okres napoleoński..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt