Jakie wzorce osobowe są charakterystyczne dla literatury średniowiecznej

Pobierz

W epoce tej rozwinęło się wiele różnych prądów światopoglądowych, które miały znaczący wpływ na wizję świata i człowieka.…W średniowieczu, aby dać ludziom wytyczne, jak mają postępować i jak mają dążyć do doskonałości, literatura i sztuka zaprezentowała tzw. parenetyczne wzorce osobowe: ascety, rycerza i władcy.Średniowieczne wzorce osobowe.. Przede wszystkim musiał być waleczny, odważny i szlachetny.Wzorce osobowe literatury parenetycznej Niezłomni rycerze Każda epoka kształtuje oraz propaguje wzorce osobowe.. W Średniowieczu do najlepiej wykształconej warstwy społecznej należało duchowieństwo.. Wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania, skupiające cechy wzorowe, pożądane, idealne.. Na podstawie poznanej literatury średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych - czyli ideałach, wzorach do naśladowania propagowanych w tej epoce: Pierwszy to ideał rycerza - wzorem takim jest np.Nic więc dziwnego, że średniowieczna literatura niemal w całości odnosi się do spraw wiary.. Na podstawie poznanej literatury średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych - czyli ideałach, wzorach do naśladowania propagowanych w tej epoce: Pierwszy to ideał rycerza - wzorem takim jest np.Być może wzorce osobowe, jakie wykształciły się w średniowieczu, wzbogacają tę epokę i sprawiają, że w tym długim, ciemnym tunelu, tli się płomyczek nadziei..

Scharakteryzuj najważniejsze wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej.

Twórca renesansowy, wszechstronnie wykształcony uczony, zna się na kulturze i sztuce.. Wzorce osobowe w średniowieczu; Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza; Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza; Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w średniowieczuRoland jest wzorem wszelkich cnót rycerza średniowiecznego: odwagi, wierności wobec króla i ojczyzny, męstwa, dbałości o honor.. Gotów jest poświęcić dla kraju czas, majątek a gdy to konieczne także życie.. Ustosunkuj się do pytania zawartego w temacie.. Literatura średniowieczna zarysowuje portrety: idealnego władcy, rycerza i ascety.Średniowiecze, które było jednym z kolejnych okresów sztuki w dziejach ludzkości, powstało w V wieku n.e. (ok. roku 476) i trwało do przełomu XV i XVI wieku.. parainesis - zachęta, ostrzeżenie, rada Literatura parenetyczna ?. Dwujęzyczność, uniwersalizm.. Ten typ bohatera, który ukształtowany został przez Kościół, spełniać musiał kreślone kryteria, by zaliczyć go można było w poczet wybrańców.. Romans rycerski - rozbudowany utwór narracyjny, o fabule zwykle jednowątkowej, obfitujący w zawikłane sytuacje, intrygi, nieprawdopodobne zdarzenia i zbiegi okoliczności, mające najczęściej charakter awanturniczo-erotyczny.Cechy charakterystyczne literatury średniowiecznej (dwujęzyczność, dydaktyzm, alegoryczność i in.).

Rycerz , święty , kochanek i dobry władca są typowymi bohaerami literatury średniowiecznej .

Stąd też to duchowni tworzyli kulturę i wpływali na jej kształt.Koniecznie podeprzyj się znajomością tekstów literackich - to bardzo ważny element pracy.. Jego umysł wyróżnia wszechstronność.. Przykładem postawy ascety, a zarówno świętego jest postać św. Aleksego.Typowe wzorce osobowe powstały właśnie w takim klimacie .. Jej celem było nauczanie moralności, krzewienie właściwych postaw i zachowań, propagowanie wzorów osobowych godnych podziwu i stanowiących wzory doskonałe do naśladowania.Hagiografia jest to nurt literatury średniowiecznej, który zajmował się opisem żywotów świętych.Nazwa pochodzi od greckich słów hagios graphein (pisanie o świętych).. przedstawia wzory godne naśladowania, kształtuje wzorce osobowe, praktyczne wskazówki jak postępować, kreowanie przykładów i dobrych rad.. Ideał rycerza znalazł wyraz przede wszystkim w epice rycerskiej .. Wzorce te uznane były za godne naśladowania, zatem literatura parenetyczna to taka, która deklaruje gotowe wzorce do naśladowania.Na podstawie poznanej literatury średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych - czyli ideałach, wzorach do naśladowania propagowanych w tej epoce: Pierwszy to ideał rycerza - wzorem takim jest np.Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza.Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej było jej zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne..

Drugim wielkim wzorcem osobowym tej epoki jest asceta.

Umartwia się, a wszystkie cierpienia znosi w pokorze.RYCERZ ŚREDNIOWIECZNY - bogobojny - odważny - zawsze dotrzymywać słowa - dbać o honor i sławę - patriota - uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary - wzorzec dydaktyczny - zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku - propagował postawę wygodną kościołowi - kościół akceptował rycerzy, bowiem w nich upatrywał szerzenie chrześcijaństwa WŁADCA DOSKONAŁY - troszczy się o kraj i o poddanych - dobry rycerz - dobry chrześcijanin (miłosierny) - sprawiedliwy i .Były one rozpowszechniane przez ówczesną literaturę oraz ludzi, którzy upodabniali się do swoich mistrzów.. W literaturze polskiej nie ma dzieła , które można by uznać za charakterystyczne dla tego gatunku .Jest swoistym przekaźnikiem etosu - w niej właśnie zawarte są charakterystyczne dla danego etosu prawa.. Ten wzorzec parenetyczny był w średniowieczu bardzo popularny.. Idealny rycerz musiał spełniać szereg wymagań, jakie stawiała mu ówczesna kultura i obyczajowość.. Literatura służyła wyraźnie określonym celom: wychowywaniu, potępianiu zła, szerzeniu wiedzy, inspirowaniu do tworzenia zalecanych do naśladowania ideałów, kształtowaniu wzorcowych wizerunków.Przydatność 65% Scharakteryzuj najważniejsze wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej..

W średniowieczu wykształciły się wzorce osobowe na dwóch płaszczyznach: religijnej i świeckiej.

Pierwszy to ideał rycerza - wzorem takim jest np. Roland ("Pieśń o Rolandzie") lub bohaterowie cyklu "O rycerzach Okrągłego Stołu".Charakteryzuje się: - wielką religijnością - jest sprawiedliwym rządzącym - jest pełen pokory - troszczy się o swój lud - traktuje wszystkich jednakowo - prezentuje postawę ojca narodu - jest ostrożny przy oskarżaniu - najistotniejsza jest dla niego chwała Kościoła oraz dobro własnego państwa - rozumny - mężny oraz dzielny wojownikZa tym szło odpowiednie tło literackie, które już zaczynało swój podbój języków narodowych.. Do wzorców religijnych należały dwa modele: ascety i świętego.. Średniowiecze to czas, w którym formują się wzorce do naśladowania: etosy ascety, świętego, doskonałego rycerza i idealnego władcy- autorytety moralno etyczne, które są przykładem do naśladowania, dla ludzi ówczesnej epoki.Scharakteryzuj najważniejsze wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej.. Doskonały wojownik powinien być dzielny, pobożny, honorowy i lojalny wobec swojego seniora.Główne średniowieczne wzorce osobowe ukształtowane przez literaturę świecką i religijną to: wizerunek świętego ( polska Legenda o Św. Aleksym, Kwiatki św. Franciszka), rycerza (Pieśń o Rolandzie), władcy (Kronika Galla Anonima).. Odpowiedź na nie jest prosta - te wzorce parenetyczne dawno już się zdezaktualizowały, ich czas minął wraz z końcem średniowiecznej kultury.Jednym z najczęściej prezentowanych wzorów był rycerz chrześcijański.. Utwory o zabarwieniu hagiograficznym pisano w celach parenetycznych, dydaktycznych.LITERATURA PARENETYCZNA (z gr.. To utwory parenetyczne decydują o dydaktycznym charakterze epoki, lecz nie są charakterystyczne tylko dla epoki średniowiecza.. Z tymi określonymi typami zachowań wiąże się bezpośrednio literatura parenetyczna, która ma za zadanie wskazywać oraz szerzyć wzorce osobowe typowe dla ludzi sprawujących jakąś funkcję społeczną.Bardziej niż własne sprawy liczy się los i dobro ojczyzny.. Literatura średniowieczna zarysowuje portrety: idealnego władcy, rycerza i ascety.. Człowiek wybierający drogę ascezy świadomie rezygnuje z uciech i wygód życia ziemskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt