Stosunek chłopów do inteligencji w weselu

Pobierz

Według Gospodarza mogą nawet stanowić niebezpieczną siłę.Wszak w Galicji pańszczyzna, a więc w istocie niewola chłopów, została zniesiona dopiero w 1848 roku, więc lud miał powody, aby z podchodzić do "panów" ze dużą dozą nieufnością, a nawet skrywaną nienawiścią.. Zakończenie Wesela zawiera odpowiedź jego twórcy na pytanie, dlaczego Polacy nie są zdolni do walki o wolność.. Jest autorem zbioru felietonów pt. Reflektorem w mrok.W utworze Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" przedstawiono relacje panujące w społeczeństwie polskim w okresie zaborów.. Nie były one wobec siebie wrogo nastawione, jednak czuć było między nimi obopólną niechęć i skrępowanie.. duża by już mogli mieć.. Oceń wzajemny stosunek do siebie inteligencji i chłopów na podstawie "Wesela" St. Wyspiańskiego.. Geneza Wesela Tadeusz Boy-Żeleński to krytyk literacki okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.. Zwraca uwagę na ubiór panny młodej.Chłopi są krytycznie nastawieni do inteligencji, ale wiedzą, że bez porozumienia obu stanów nie uda się wywalczyć niepodległości.. Wieś stała się dla niego miejscem uciechy i przygód.. Przed szereg wybija się pod tym względem wspomnienie insurekcji kościuszkowskiej, jako przykładu szeroko rozumianej współpracy pomiędzy obydwoma stanami.. Zauważa to Czepiec: "Pon się boją we wsi ruchu./ Pon nos obśmiewajom w duchu"..

Stosunek inteligencji do chłopów w "Weselu".

Stylizuje się zewnętrznie (chodzi boso, z gołą głową).. Jedyną osobą, .4.. W dzisiejszych czasach możemy spotkać się z zupełnie innym kryteriami podziału.. Jednym z nich są różnice wynikające ze statusu majątkowego.Z kolei Poeta - Kazimierz Przerwa-Tetmajer ukazuje obawy w stosunku do chłopów.. Pan Młody nie gardzi chłopami, ale traktuje ich jako coś nowego, nowe doświadczenie w życiu.Świadomość doznanych ze strony chłopów krzywd, nadal jest obecna w inteligencji.. ino oni nie chcom chcieć".Obraz chłopów i inteligencji oraz ich wzajemne stosunki w ,,Weselu".. Popadają w modę chłopomanii.. Pod jednym, symbolicznym, bronowickim dachem zebrał autor przedstawicieli wszystkich stanów społecznych, a więc inteligencji i chłopstwa, aby na ich zderzeniu rozpatrywać alternatywy rozwoju działań wyzwoleńczych.Motyw wsi w "Weselu"..

Jednakże Wyspiański równie surowo ocenia chłopów.

Jednak wiedzą oni również o tym, że i chłopi pragną wolnej Polski, a ich siła przyda się do zorganizowania ataku na zaborców.. Nie stanowi ona jedynie tła dla akcji dramatu, ale pod pewnym względem jest jego bohaterem.Charakterystyka chłopstwa w "Weselu" WESELE Charakterystyka chłopstwa: .. -> Gospodarz wysoko ceni chłopów,jego stosunek do nichjest bardziej pozytywny niż do inteligencji; poznał nie tylko zewnętrzne formy życia chłopskiego, ale przede wszystkim ich wartości moralne, ich zalety i wady; zdaje sobie sprawę z temperamentu chłopskiego .1 1 W tekście zamieszczono najważniejsze cytaty z I aktu dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele, dzięki którym zrozumiesz relacje pomiędzy chłopstwem a inteligencją.. Zachwycają się wsią, przyrodą, wiejską ciszą, strojami, obyczajami, ale są to tylko zachwyty pozorne.. Przebywający na weselu w Bronowicach artyści krakowscy mają do chłopów stosunek ambiwalentny.Wesele kończy się tańcem zgromadzonych w izbie Bronowickiej gości, chłopów poruszających się w rytm muzyki chochoła i jego piosenki: Miałeś chamie złoty róg.. Było to wydarzenie, które w chłopach budziło dumę ze .Stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców na przykładzie "Wesela" Wieś odgrywa istotną rolę w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.. Myślę, że w stosunku do ówczesnych czasów różnice społeczne uległy zatarciu..

WNIOSKI: jaki obraz chłopów i inteligencji wyłania się z I aktu Wesela?

Istotę spojrzenia inteligencji na lud jest w "Weselu" wszechobecna chłopomania.. Wesele poety Rydla było dobrą szansą do przeprowadzenia obserwacji wzajemnych zachowań inteligencji i chłopów.. Stosunek przedstawicieli inteligencji do chłopów Zwracanie uwagi na piękno zewnętrzne.. Lekceważą chłopów, gardzą nimi, są przekonani o swojej wyższości.W tej funkcji doskonale się sprawdza.. Chłopi natomiast pod żadnym pozorem nie czują się gorsi od ludzi z miasta.Charakterystyka chłopów w Weselu Wyspiańskiego: interesują się kwestiami politycznym; są patriotami i mają wolę walki narodowowyzwoleńczej (Czepiec przypomina o udziale chłopów w walkach w trakcie powstania kościuszkowskiego); są lepiej przygotowani do działania niż inteligencja, która nie chce objąć roli przywódczej;Możemy zastanowić się czy w dzisiejszych czasach istnieją podziały społeczne tożsame z opisanymi w Weselu.. "Wesele" - obraz inteligencji Przedstawiciele inteligencji zgromadzeni na bronowickim weselu zostali ukazani jako grupa hermetyczna, niechętna ludowi, mająca do niego dystans i traktująca z wyższością chłopów..

Na bronowickim weselu goście wyraźnie podzieleni byli na dwa "obozy".

Dla Pana Młodego było to miejsce ucieczki od Krakowa, gdzie zwyczajnie zaczął się nudzić.. Choć nie mówili tego na głos, zaledwie garstka z nich nie miała nic przeciwko mezaliansowi krakowskiego .Ocena i charakterystyka chłopow i inteligencji w "Weselu" Wyspiaskiego.. Pan Młody odnalazł tu żywą urodę, odnajduje tu życie, spontaniczność, chodzi mu głównie o wygląd.. W chwili wielkiej szansy dziejowej, inteligencja zawiodła, a chłopi nie .Gospodarz - charakterystyka, Stanisław Wyspiański - Wesele - streszczenie, opracowanie.. Wyspiański poddaje w swoim dramacie ocenia obie warstwy społeczne: chłopów, inteligencję, po pierwsze wydobywając z ich dusz to co prawdziwe, po drugie stawiając przed możliwością wspólnego czynu.. Słychać to w słowach Czepca, który jest największym krytykiem mieszczan w Weselu: " (…) panowie.. Utwierdza nas w tym, że ich "zmysły drażni" pamięć o rzezi galicyjskiej, a te wspomnienia odbijają się negatywnie na całym środowisku inteligencji.Przedstawione w dramacie wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny stało się doskonałą okazją do analizy sposobów postrzegania wsi przez inteligentów.. Pomimo fizycznej siły, tężyzny, gotowości do walki nie potrafią powściągnąć swojej porywczości i okrucieństwa.. Odpowiedzi zapisujecie w formie notatki w zeszycie pod tematem lekcji, zachęcam do konsultacji on-line przez platformę skypea (nazwa użytkownika Agnieszka Mądrzyńska) gdyby ktoś miał jakieś problemy w udzieleniu .W "Weselu" przewijają się także inne wydarzenia historyczne, które mają znacznie bardziej pozytywny wydźwięk.. Pierwowzór: Włodzimierz Tetmajer (urodził się w 31 grudnia 1861 roku, a zmarł 26 grudnia 1923 roku) był doskonale wykształconym malarzem, pobierał nauki na studiach w Krakowie, Wiedniu, Monachium i w Paryżu, a przez sześć lat był uczniem samego Jana Matejki.Charakterystyka inteligencji (warstwa ta została w utworze skompromitowana) ich fascynacja wsią jako ucieczka od rzeczywistości, postawa chłopomanii - śmieszna, powierzchowna pogardliwe traktowanie chłopów (jedynie Gospodarz naprawdę wierzy w siłę i mądrość chłopów, mówi "chłop potęgą jest i basta")Inteligencja w Weselu: a) nie zna kalendarza prac rolników b) czuje się lepsza niż chłopi c) wszystkie odpowiedzi są poprawne d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów Scharakteryzuj stosunek Pana Młodego do żony.. Obraz wsi i chłopów w "Sonecie I" J. Kasprowicza i "Weselu" S. Wyspiańskiego.Stosunek Pana Młodego do chłopów jest generalnie pozytywny, niemniej dla niego życie na wsi to zupełnie nowe doświadczenie.. Stosunki społeczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.. Sam ślub poety i prostej chłopki stanowi najgłębszy wyraz tej tendencji.Charakterystyka chłopów w "Weselu"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt