Wzorce w średniowieczu

Pobierz

Powstały ideały: doskonałego władcy, chrześcijańskiego rycerza oraz świętego ascety.Trzy wzorce osobowe średniowiecza kierowano do trzech różnych grup społecznych: wzorzec władcy przeznaczony był dla cesarzy, królów, książąt; wzorzec rycerza znajdował odbiorcę w wojownikach; wzorzec świętego miał największą liczbę adresatów.Bowiem średniowiecze, wbrew powszechnej opinii, nie było mroczne, zacofane i brudne - higiena w Europie stała w wówczas na wyższym poziomie niż w czasach późniejszych.. Każda epoka literacka ukształtowała pewne wzorce osobowe i tak dzieje się także w średniowieczu.. Gdy wuj dziewczyny odkrył romans tych dwojga, najął płatnych zbirów, którzy pozbawili nieszczęśliwego kochanka .Książka przedstawia wzorce świętości wypracowane w chrześcijaństwie łacińskim w średniowieczu.. Idealny rycerz musiał spełniać szereg wymagań, jakie stawiała mu ówczesna kultura i obyczajowość.. Rycerz Gerald odnoszący zwycięstwa przy pomocy tępej broni.. Poprzez wyrzeczenie się ziemskich dóbr i przyjemności, nieustanną pokutę, ubóstwo oraz dobre uczynki oraz ciągłe rozmyślanie o Bogu asceta gotował się na śmierć, która była jedynie początkiem drogi do zbawienia i wiecznego pobytu w niebie.. Bieliznę prano regularnie, szaty wierzchnie zazwyczaj jedynie wietrzono i trzepano z kurzu (nie mieli wtedy płynów do prania wełny)..

2013-03-04 20:41:08 wzorce osobowe średniowiecza ?

• Karol Wielki • król Artur • Bolesław Chrobry • Bolesław Krzywousty Wzór rycerza • Roland • Tristan • Lancelot Wzór świętego • św. Aleksy • św. Szymon Słupnik • św. Wojciech • św. Stanisław Ważne dzieła • Pieśń o Rolandzie • .Wzorce osobowe średniowiecza - władca, rycerz, asceta.. RYCERZ ŚREDNIOWIECZNY - bogobojny - odważny - zawsze dotrzymywać słowa - dbać o honor i sławę - patriota - uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary - wzorzec dydaktyczny - zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku - propagował postawę wygodną kościołowi - kościół akceptował rycerzy, bowiem w nich upatrywał szerzenie chrześcijaństwa WŁADCA DOSKONAŁY - troszczy się o kraj i o poddanych - dobry rycerz - dobry chrześcijanin (miłosierny) - sprawiedliwy i .Kalkulator‧Św Aleksy‧Anonimowy rzemieślnik‧Język angielski‧Mitologiczne wzorce‧Legenda o świętym AleksymWzorce osobowe średniowiecza: Pareneza z gr.. Wystawiając swoje ciało na mróz, cierpiąc głód, spędza czas na modlitwie.Cele życia człowieka średniowiecznego także związane były z religią, a nadrzędnym celem było zbawienie wieczne.. Podkreślał status i prestiż posiadacza.. Wyrzeka się bogactwa i dostatku, opuszcza żonę i poświęca się Bogu..

2010-08-19 13:50:48 Czy sądzicie, że obecnie istnieją wzorce osobowe ?

Wreszcie błogosławiona Galla, której z powodu gorącej krwi miała wyrosnąć broda.Gatunki epickie średniowiecza to przede wszystkim żywoty świętych (hagiografie), kazania, kroniki (kronika Galla Anonima), romanse rycerskie (Dzieje Tristana i Izoldy) czy pieśni o czynach (Pieśń o Rolandzie).. parainesis - zachęta, ostrzeżenie, rada.. Miniatura z XIII wieku.. W późnym średniowieczu przekształciło się w szlachtę.Przybiera kształty fantastyczne, czy nawiązujące do historycznych wzorców.. Bardzo popularnym nurtem średniowiecznego pisarstwa była tzw. literatura parenetyczna.. Miecz od zawsze był bronią dla elity.. Przykładem postawy ascety, a zarówno świętego jest postać św. Aleksego.W średniowieczu istotne były szczególnie trzy z nich: wzorzec świętego ascety ( św. Aleksy ), chrześcijańskiego rycerza ( Roland ), doskonałego władcy (Karol Wielki, Bolesław Chrobry).Wzorzec określał zasady postępowania bogobojnego człowieka.. 2013-01-15 15:44:49Ubranie w średniowieczu zawsze było trzywarstwowe - kolejno bielizna/szata spodnia/szata wierzchnia.. Jej funkcja polegała na tworzeniu wzorców osobowych, czyli zbiorów cech pożądanych dla ludzi pragnących jak najpełniej realizować swoją życiową rolę.W średniowieczu wykształciły się wzorce osobowe na dwóch płaszczyznach: religijnej i świeckiej..

Należały do nich:Kobiety w średniowieczu pełniły wiele różnych ról społecznych.

Fortyfikacje Carcassonne (1992) Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z .Średniowieczne wzorce osobowe.. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę.. Praktycznie zawsze noszono nakrycie głowy - kapelusz, czapkę, chustkę, czepek itp. - chodzenie bez .Nie bez znaczenia dla jego wartości, w kontekście uwarunkowań genealogicznych, pozostawały też walory fizyczne, bo "wzrost, siłę i piękność - te człowiek rodząc się otrzymuje".. Asceta przez całe ziemskie życie był zobowiązany .Ich postawa miała wzmagać w nich cnotliwe życie, pobożność i życie w czystości, dzięki czemu zdobywają sobie wejście do raju.. Biskup Sabinus kierujący karcący list do niebezpiecznej rzeki Pad.. Alegoria chrześcijańskiego rycerza.. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami seniora.. Wśród pozycji społecznych, które zajmowały, były role: żon, wdów, matek, chłopek, rzemieślniczek, zakonnic, a także role przywódcze: opatek i królowych..

Swoją "złotą epokę" miecz przeżył w średniowieczu.Obrazy miłości w utworach średniowiecznych.

Znana wszystkim z historii "Kronika polska" Galla Anonima dokumentuje czasy panowania Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego.Pierwszy z wymienionych tworzy kanon ascety idealnego.. Jeśli chodzi o lirykę, dominuje poezja liturgiczna.Jakie wzorce osobowe występowały w baroku?. Tężyzna fizyczna to zaleta, którą wysoko ceniono już w okresie plemiennym.Rycerstwo - stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie pełnego średniowiecza i późnego średniowiecza.. Stał się symbolem władzy, siły, lecz również niewinności, sprawiedliwości czy obrony uciśnionych lub wiary.. Nie waha się przed żadną formą cielesnych umartwień.. Kąpiele traktowano jako zabiegi lecznicze; ówczesne księgi medyczne podają przepisy na różne kąpiele w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia, z zaleceniami .Zastosowano przy jego wykonaniu kilka technik znanych już w średniowieczu takich jak figuratywizm, odlewnictwo, filigran, emaliowanie, obróbkę kamieni szlachetnych i ich osadzanie w metalu, a także użycie kamei i gemm.. Rycerz (czerpiąc ze wzorca w Pieśni o Rolandzie ) - doskonała postawa wojownika to taka, dla której najważniejsze są miłość do ojczyzny, wiara chrześcijańska i przede wszystkim posłuszeństwo w stosunku do swego seniora.Ten wzorzec parenetyczny był w średniowieczu bardzo popularny.. Samo pojęcie "kobiety" zmieniało się w okresie średniowiecza na co wpłynęło kilka czynników.Rycerz (czerpiąc ze wzorca w Pieśni o Rolandzie) - doskonała postawa wojownika to taka, dla której najważniejsze są miłość do ojczyzny, wiara chrześcijańska i przede wszystkim posłuszeństwo w stosunku do swego seniora.. Witraż z kościoła św. Eustachego w Paryżu Źródła, wzorce, inspiracje Nazwa epoki.Święty Marcin przykuty żelaznym łańcuchem do skały.. Do wzorców religijnych należały dwa modele: ascety i świętego.. Autor na przykładzie wybranych postaci ukazuje nam różne kategorie świętych m.in. męczenników, pustelników, biskupów, zakonników, a nawet władców.. Średniowieczny uniwersalizm, dominacja religii w życiu społeczno-kulturalnym oraz ugruntowanie się ustroju feudalnego przyczyniły się do ukształtowania literackich wzorców osobowych, godnych naśladowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt