Liczby dodatnie i ujemne mnożenie i dzielenie klasa 6

Pobierz

If playback doesn't begin .Matematyka klasa VI 27-30.04 Temat : Mnożenie i dzielenie -liczby dodatnie i liczby ujemne.. Gdy mnożymy lub dzielimy liczby o jednakowych znakach (obie liczby dodatnie lub obie liczby ujemne), to wynik zawsze jest dodatni.. (-5) · (-4) mnożymy dwie liczby o jednakowych znakach (+2) · (-3) mnożymy dwie liczby o różnych znakach (-8) : (-2) dzielimy dwie liczby o jednakowych znakach (+12) : (-6) dzielimy dwie liczby o różnych znakach Uzupełnij.Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych - Koło fortuny.. Odpowiedzi 1 Odpowiedzi 2. mnożenie 1. mnożenie 2. dzielenie 1. dzielenie 2. działania 1. działania 2.Matematyka klasa 6b 1 Temat: Liczby dodatnie i liczby ujemne - dodawanie i odejmowanie-ćwiczenia.. Karta pracy nr 2 - dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.. Gdy liczbe 0 dzielimy przez jalqš liczbe róŽna od O, to w wyniku otrzy- mujemy 0, np. 0: (—2) = 0, 0: (—3) = 0.. Przypomnienia Kolor niebieski zarezerwowany jest dla komentarzy, których nie trzeba przepisywać do zeszytu.. (-100)·0,3, 6· (-1,1), (-20)· (-1,5), 0,6: (-2), (-4): (-0,8), 6: (-10), 0· (-6,7), 24 · (-1/3), (-6)· (-0,03), (-2 1/5) :2, 0: (- 3/4), (- 3/10)· (-0,2), 4,3: (-1), (-2,4):0,1, (-1 1/2)·2.Mnożenie i dzielenie.. Na przykład.. Karta pracy - odejmowanie liczb wymiernych.. Michał Czyżewski MAT-6.7.. co zrobić, gdy mnożymy więcej liczb niż dwie?Iloraz zawierający liczby ujemne jest liczbą dodatnią, kiedy liczba czynników ze znakiem minusa jest parzysta..

Liczby dodatnie i ujemne.

Liczby dodatnie i ujemne , Klasa 6 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Szkoła podstawowa klasy 4,6 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plIloczyn dwudziestu liczb ujemnych jest liczbą ujemną.. Gdy liczbq O mnoŽymy przez jakaš liczbq, w wyniku otrzymujemy 0, np. o.. (-5) · (-4) mnożymy dwie liczby o jednakowych znakach (+2) · (-3) mnożymy dwie liczby o różnych znakach (-8) : (-2) dzielimy dwie liczby o jednakowych znakach (+12) : (-6) dzielimy dwie liczby o różnych znakach Uzupełnij.liczby wymierne przykłady, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych, liczby wymierne zadania, liczby wymierne, dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych zadania, liczby wymierne zadania klasa 6, cała tabliczka mnożenia, zagadki matematyczne dla dzieci zadania dla dzieci obliczanie ułamka danej liczby.. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.. Drodzy Uczniowie, Zaczynamy kolejne lekcje matematyki.Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych i dodatnich - Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych - dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych Społeczność Dodawanie odejmowanie dzielenie i mnożenie liczb całkowitychLICZBY DODATNIE I LICZBY UJEMNE MNOŻENIE DZIELENIE.. Pamietaj, Že nie wolno dzielié przez 0. przyktady = -0,8 : = -0,8 (-5) (-0 Przyldady poniŽej pokazuja, jak mnoŽymy liczby dodatnie i ujemne..

Mnożenie i dzielenie - część 4, klasa 6.

Mnożenie i dzielenie przez 4 - Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 - Mnożenie i dzielenie przez 5 - Mnożenie i dzielenie przez 4 Społeczność Mnożenie i dzielenie liczby ujemneLiczby dodatnie i ujemne: Liczba przeciwna, odwrotna, wartość bezwzględna - przedstaw na wybranych przykładach., Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - znak wyniku., Dzielniki liczb - przez 2, 3, 4, 9, 10, 100, Ułamek liczby - ułamek niewłaściwy, liczba mieszana, Ułamek liczby - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny oraz dziesiętnego na zwykły, Działania na ułamkach - jak dodajemy i dzielimy ułamki zwykłe, W jaki sposób wyznaczyć odległość punktu od prostej .jeśli są obie ujemne, to wynik będzie dodatni jeśli są jedna dodatnia a druga ujemna to wynik będzie ujemny poza tym traktuj działanie jakby nie było znaków, wynik masz i o znaku końcowym decydujesz na podstawie tego jakie znaki stoją przy liczbach np: (-2) x (-5) = 10 (tak jak 2x5=10 i dwie liczby mają minusy więc wynik dodatni) (-3) x 5 = (-15) bo 3x5=15 ale ze przy 3 stoi minus to wynik ujemny -15 mam nadzieje ze pomogłemI.3 Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych Połącz każde działanie z jego opisem..

Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Iloraz liczby (- 1000) i liczby do niej przeciwnej jest liczbą ujemną.. Zadania 1 Zadania 2.. Gdy mnożymy lub dzielimy liczby o różnych znakach (jedna liczba dodatnia a druga liczba ujemna), to wynik zawsze jest ujemny.. 2) = -3,6 przyktady Gdy mnoŽymy dwie liczby o jedna- kowych znakach, wynik jest liczbqLiczby całkowite i wymierne.. Iloraz dwóch liczb całkowitych, z których jedna jest liczbą ujemną, a druga dodatnią, może być liczbą dodatnią lub liczbą ujemną.. Jeśli przeanalizowałaś mnożenie i dzielenie liczb zauważyliście ,że ważne jest i czy liczby, które mnożymy bądź dzielimy mają jednakowe znaki bądź rożne.Ćw.. Karta pracy - liczby dodatnie i ujemne.. Liczby dodatnie i liczby ujemne.. W związku z tym w poniższych przykładach wynik jest ujemny, bo jest nieparzysta ilość liczb ze znakiem ujemnym: 6: ( − 3) = − 2 − 6: 3 = − 2 6: ( − 3): 2 = − 1 − 6: 3: 2 = − 1.1 Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie liczby 1?. A 4 B 5 C 6 D 3 2 Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od 8 3 Wstaw znak < lub > : a) b) 0 18 c) 6 2 d) Podkreśl wszystkie liczby większe od 1,2 1, ,1 1,3 2 5 Liczbą przeciwną do jest: A B C 2 11 D Zaznacz na poniższej osi liczbowej liczby: 0, 35 .3..

Karta pracy - mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.

test z ułamków klasa 5 sprawdzian z tabliczki mnożenia do 30 zadania z treścią klasa 1 szkoła podstawowa, dzielenie ułamków dziesiętnych klasa 5. pole prostokąta zadania klasa 4 .Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - wprowadzenie klasa VI, 21.04.2020. .. dodatnie, bądź obie ujemne) to iloczyn /iloraz/ jest liczbą dodatnią.liczba ujemna.. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.Z tej wideolekcji dowiesz się: - jak mnożyć liczby całkowite, - jak dzielić liczby całkowite.Bardziej wypasioną wersję tej wideolekcji znajdziesz na portal.MAT-6.7.03: Mnożenie i dzielenie.. Wiemy też, że takie mnożenie można zastąpić dodawaniem jednakowych składników.. Gdy dzielna i dzielnik maja jedna- kowe znaki, wynik dzielenia jest liczbq dodatniq.. Iloczyn liczb (- 300) i (- 50) jest mniejszy niż iloczyn liczb 300 i 50.Mnożenie dwóch liczb całkowitych.. Karta pracy nr 1 - dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.. Aby uzyskać dostęp do nielimitowanego korzystania z zadań dla swojej klasy i zapisywania się w rankingu portalu, należy zarejestrować się i wykupić abonament.Liczby całkowite.. Matematyka klasa 6b.. Umiemy mnożyć dwie liczby całkowite dodatnie.. Gdy dzielna i dzielnik maja prze- (-0 ciwne znaki, wynik dzielenia jest liczba ujemnq.. 0-0=0.MATMAG.pl = KLASA 6: Spis zadań w klasie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt