Wielomiany praca klasowa pdf

Pobierz

Kąty w trójkątach i czworokątach 2-3 Podstawowe własności trójkątów 213.. Treści zadań z matematyki, 6331_7335.. Iloczynem wielomianów W(x) = -2x3 + 3x2 + x i P(x) = 3x2 - 2x + 1 jest wielomian stopnia: A. szóstego B. trzeciego C. drugiego D. piątego.. Równania wielomianowe 4.. Zastosowanie twierdzenia Bézouta 6.. Pierwiastki wymierne wielomianu Kartkówka 2 ----- 7.. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów jednej zmiennej rzeczywistej.. Zadanie 2.. Iloczynem wielomianów W(x) = 2x4 - 2x + 1 i P(x) = -2x2 - 1 jest wielomian stopnia: A. ósmego B. czwartego C. szóstego D. drugiego.. Wykaż że jeżeli wielomian spełnia warunek , to .. Omówienie i poprawa pracy klasowej Razem 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 16 VI.. ZADANIE 2.. Dzielenie wielomianów 2 7.. Praca klasowa i jej omówienie 2.View klasowki_kl2_wielomiany_1_a_zp.pdf from AA 1Imię i nazwisko .. Na taki oto sprawdzian, a w zasadzie zrobienie go uczniowie mieli około 40 minut.. 2.Wielomiany - zadania 1. i z tego co jest nad osią wybierasz rozwiązanie 3 - skoro reszta z dzielenia przez (x .12.. Praca klasowa i jej omówienie 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2.. Okre śl czy W(x) jest wielomianem.. Zapisz pod bryłami ich nazwy.. Wyrażenia wymierne 10.grupaB str.2/2 7.. Działania w zbiorze wielomianów 3.. Działania na przedziałach 5.. Wiedząc, że liczba (-2) jest pierwiastkiem wielomianu W()x =x3 −2x2 −5x +6 znajdź pozostałe pierwiastki tego wielomianu..

Praca klasowa.

2.WIELOMIANY - PRACA KLASOWA GR B ZADANIE 1.. Dowie±¢, »e wielomian P(x) + 5m ma co najwy»ej jeden pierwiastek caªkowit.y Rozwi¡zanie: Niech P(x) = (x k1 Wielomiany dr Tadeusz Werbiński Teoria Na początku przypomnimy kilka szkolnych definicji i twierdzeń dotyczących wielomianów.. Narysunkuprzedstawionosiatkęgraniastosłupaprostego.. 2500 cm 2, ponieważ I. pole jest czterokrotnością długości boku.. pole jest kwadratem długości boku kwadratu.. Rozwi ązywanie nierówno ści 6.. Wielomiany Praca klasowa nr 1 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Część 1 13-16 Kąty.. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów 3.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest .praca klasowa wielomiany klasowej t unkqa wymierna 21.04 2017 r r praca klasowa - planimetria wielomiany llff,2017r poprawa pracy r klasowa praca kwadratowa funkcja Kwaaratowa 30 1 12016 r poprawa pracy klasowei praca klasowa - analityczna geometria praca klasowa omówienie poprawa pracy ktasowej funkcja i poprawa pracy klasowej funkqa kwadratowaWielomiany.. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów 3..

2 7.Praca klasowa nr 4 - bryły 1.

Ile ścian ma ten graniastosłup?. Praca klasowa.. Ile jest równe pole tego kwadratu?. Dzielenie wielomianów 5.. Powtórzenie wiadomości 7.. Twierdzenie Bèzouta 2 9.7.. Uzupełnijjegoopis.. Równania wielomianowe 5.. Warto ść bezwzgl ędna 10.Różne zadania z wielomianów.. Grupa A Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Liczba punktów Wielomiany Praca klasowa nr 1 W .8.. Równo ść wielomianów 1 8.. Praca klasowa.. Nierówno ści wielomianowe.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadania prowadzące do równań wielomianowych 6.. Liczba jest pierwiastkiem wielomianu .-praca klasowa z II cz wielomianów(równania i nierowności wielomianowe z wartością bezwzględną i parametrem) -definicja funkcji wymiernej,wyznaczanie dziedziny f.wymiernej -działania w zbiorze ułamków algebraicznych-skracanie ułamków Klasa 3c Rozszerzenie(5 godz.tygodniowo): -praca klasowa z geometrii przestrzennej Równość wielomianów 4.. W(x) = 4x3+3x2 - x Zadanie 2 Rozwiąż równania a. x3 + 2x2 - 8x = 0 b.x5=4x3 Zadanie 3 Oblicz wartość wielomianu u(x)=x3 - 2x2+6x+1 dla x = 2 Zadanie 4 Wykonaj działania korzystając ze wzorów skróconego mnożenia a) (x - 3)3 = b)(x2 - 2x)2= Zadanie 5 .Praca klasowa nr 3 (klasa 6): POLA WIELOKĄTÓW TEMAT: 1.. Pierwiastkami wielomianu stopnia trzeciego są liczby , a współczynnik stojący przy najwyższej potędze zmiennej jest równy 3..

Praca klasowa i jej omówienie 9.

Zadanie 4.. Moim zdaniem gruba przesada.. ZADANIE 3.Wielomiany Praca klasowa nr 1 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Dane s ą wielomiany: W(x) = 3x - x 3 + 12 i Q(x) = x 5 - 4x 3 + 3x - 4 1. Podaj stopie ń i współczynniki tych wielomianów.. Wielomian W(x) = (2x - 1)2 + 4x jest równy:6.. Wyznacz liczby i tak aby wielomian był równy wielomianowi .. Dzielenie wielomianów z resztą.. Praca klasowa i jej omówienie Wielomiany i funkcje wymierne (35 h) 1.. Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej 2.. Zadanie 5.. Zaznacz popraw-ną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.. Wielomian jednej zmiennej rzeczywistej 2.. Omówienie i poprawa pracy klasowej14.. Zadania prowadzące do równań wielomianowych 1 2 2 2 2V.. Mno żenie sum algebraicznych 7.. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów 3.. Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej 2.. Zachęcam do rozwiązania ich (zadań) i podania w jakim czasie uporaliście się z nimi.. PRACA KLASOWA 1 Przykłady zada ń K1 Zadanie 1.. Omówienie pracy klasowej Razem 1 2 3 3 2 1 1 3 16 V. Wielomiany 1.. [48OM] Dana jest liczba naturalna m 1 oraz wielomian P(x) stopnia dodatniego o wspóªczynnikach caªkowitych maj¡cy co najmniej trzy ró»ne pierwiastki caªkowite..

Praca klasowa i jej omówienie 2 4.

W pewnym graniastosłupie krawędzi jest o 7 więcej niż wierzchołków.. Podzielność wielomianów 1 1 2 1a)rozłóż wielomian na czynniki gdy m =−5 m = − 5. b)Wyznacz parametr m, tak aby wielomian w (x) był f. kwadratową.. Created Date: 6/5/2020 10:02:15 AMWielomiany 15-17 Przykłady wielomianów 2 Rozkład wielomianu na czynniki 2-3 Równania wielomianowe 2 Dzielenie wielomianów 2-3 Twierdzenie Bézouta 2 Równania wielomianowe (cd.). Stopie ń i współczynnik wielomianu 1 2.. Określenie wielomianu 2.. Działania na zbiorach 3.. Równanie wielomianowe.. Nierówności wielomianowe 7.. Wzór na a n - b n 1 II.1I WIELOMIANY • 2 KLASA • pliki użytkownika sir_matin przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Dzielenie wielomianów.pdf, wielomiany.pdf Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Praca klasowa Wielomiany Grupa A Zadanie 1Rozłóż wielomiany na czynniki a.. Zadanie 3.. Wielomiany 1.. W warunkach .2.. 2,5x4 - 2,5x3 + 0,5x2 4. Podaj iloraz wielomianu W(x) = 2x5 +x4-4x3 .stosuje nierówności wielomianowe do wyznaczenia dziedziny funkcji zapisanej za pomocą pierwiastka wykonuje działania na zbiorach określonych nierównościami wielomianowymi stosuje nierówności wielomianowe w zadaniach z parametrem K K-P P-D P-D P-D R-D 15.. Wielomiany 1.. Zadanie 1.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Mno żenie wielomianów 1 4.. Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia wielomianu W()x =2x3 −5x2 +3x −1 przez dwumian P()x =x +1.. J ęzyk matematyki 1.. Wzory skróconego mno żenia 8.. Praca klasowa.. 1 Razem 8 V. Wielomiany 1.. Podzielność wielomianów.. Równania wielomianowe 2 6.. Przedziały 4.. Rozkładanie wielomianów na czynniki 4.. Dzielenie wielomianów.. Równania wielomianowe 5.. Pierwiastek wielomianu.. Powtórzenie 8.. 12 p.karloz: 1 - stopien wielomianu to najwyższa potęga przy niewiadomej.. Autorzy podręczników szkolnych podają różne definicje wielomianu - dla jednych wielomian, to funkcja ; dla drugich wielomian, to suma jednomianów, a jeszcze dla innych wielomian jest wyrażeniem algebraicznym.7 Praca klasowa i jej omówienie 2 VII I Wielomiany 28 1 Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej 1 Niezbędne 2 Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów 1 II.2 3 Równość wielomianów 1 Dodatkowe 4 Wzory skróconego mnożenia stopnia 3.. Wielomiany 22 1.. Obwód kwadratu jest równy 50 cm.. Wielomiany jednej zmiennej.. Zastosowanie przekształce ń algebraicznych 9.. Dodawanie i odejmowanie wielomianów 1 3.. Twierdzenie Bezout'a.. Wielomian ten można zapisać w postaci16.. Twierdzenie Bezouta i jego zastosowania.. Zbiory 2.. Powtórzenie wiadomości 16.. Rozkład wielomianu na czynniki 2 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt