Punktacja rozprawka matura

Pobierz

Nasza wypowiedź nie musi być przy tym całkowicie bezbłędna.Zadań jest ok. 12-15 i można za nie zdobyć 20 punktów.. Fiszki.. do 3 punktów; Poprawność środków językowych od 0 do 3 punktów; Zgodność z poleceniemPunktacja wypracowania maturalnego z języka polskiego.. MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA INTERPRETACJA.. Jeden temat rozprawki ze.Matura 2018: Język polski.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. Rozprawka na 100% Rozprawka na 100% Rozprawka poniżej 50% Rozprawka poniżej 50% Dyskwalifikacja.Poradnik maturalny.Punktacja rozprawki maturalnej.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. 7 pkt (35% punktacji) za rozmowę z egzaminatorem.. Początkowo istniał handel wymienny, natomiast ….1.. 3 pkt za sposób realizacji tematu.. Już od najstarszych dziejów świata, ludzie zaczęli poszukiwać formy jaką mogliby odwdzięczyć się za otrzymane dary.. Ogólne zasady rozwiązywania zadań maturalnych z języka polskiego na obu poziomach są podobne.Schemat punktowania 2 pkt - poprawne wymienienie dwóch funkcji pytań: wprowadzają temat, precyzują temat, wyrażają zaniepokojenie stanem / przyszłością literatury pkt - poprawne wskazanie jednej funkcji pytań 0 pkt - inna odpowiedź lub brak odpowiedzi- zgodność z poleceniem (5 punktów), - spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), - zakres środków językowych (3 punkty), - poprawność językowa (3 punkty)..

Kalendarz przygotowań maturalnych.

Za rozwiązanie zadań można otrzymać maksymalnie 70 punktów.- poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów " Wynika z tego że jeśli zmieścimy się w limicie słów i napiszemy poprawne, sensowne zdania, oraz przekażemy i rozwiniemy wszystkie wymagane informacje, to maksymalną ilość punktów mamy niemal w kieszeni.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Za zadanie przyznaje się maksymalnie 13 punktów.. MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA INTERPRETACJA.Przykład rozprawki na 40 punktów.. Maturzyści mają trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacje tekstu poetyckiego.. Za część podstawową można nadal zdobyć 70 punktów (w tym za wypracowanie maks. 50), a za rozszerzoną - 40.W drugiej części do zdobycia za wypracowanie jest 50 punktów.. Druga część to wypracowanie.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. KOMPOZYCJA wypracowania maturalnego (maksymalnie 5 punktów) Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym Czas trwania: 170 minut p .. 50 2 tematy - do wyboru Rozprawka problemowa dłuższa wypowiedź pisemna, odstawą do jej napisania może być tekst epicki lub dramatyczny Interpretacja wiersza .. egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.Matura w części ustnej nie ma rozdzielonego poziomu..

Punktacja maturalna od 2015 r. - rozprawka.

Język polski - poziom podstawowy.. Jak żyć, żeby zdać?Następnie zdający może wybrać rozprawkę problemową lub interpretację tekstu poetyckiego na poziomie podstawowym (min.. 300 słów).. Do wyboru są trzy tematy - dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów; Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów; Zakres środków językowych od -1(!). 5 pkt (25% punktacji) za prezentację, w tym: max.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawkiPunktacja maturalna od 2015 r. - rozprawka MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA PROBLEMOWA.. 2 pkt za kompozycję prezentacji.. BRAWO!. MATURA PODSTAWOWA PP ROZPRAWKA PROBLEMOWA.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Budowa rozprawki Rozprawka jest wypowiedzią o skonwencjonalizowanej, trójdzielnej budowie, na którą składają się: - wstęp - rozwinięcie - zakończenie.. MATURA ROZSZERZONA PR ROZPRAWKA ARGUMENTACYJNA.. Rozprawka interpretacja porównawcza.Punktacja.. Wstęp powinien spełniać kilka funkcji: - wprowadzać czytelnika w problematykę, której dotyczyć będzie rozwinięcie - zachęcać do lektury całości wypracowaniaAby zdać maturę z języka polskiego, trzeba uzyskać co najmniej 30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia z każdej części egzaminu - pisemnej i ustnej.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej..

Poradnik: Matura pisemna - rozprawka problemowa.

Rozprawka argumentacyjna.. Wysłane przez jarek.. Pieniądz to najnowocześniejszy środek płatniczy, który zastąpił handel wymienny.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Jeśli praca będzie krótsza niż 250 czy 300 słów, zostaną przyznane punkty wyłącznie za część merytoryczną wypowiedzi, natomiast nie będzie możliwości uzyskania punktów za formę, czyli kompozycję, styl, język i zapis.. Poradnik: Matura pisemna - rozprawka problemowa.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Matura z polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w poniedziałek 8 czerwca, tym samym otwierając cały maturalny maraton, który potrwa prawie do końca miesiąca.Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, czytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej).. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Zgodność z poleceniem (maksymalnie 5 punktów) • 5 elementów treści (wstęp, pierwszy element tematu, drugi element tematu, podsumowanie - każdy z nich właściwy i adekwatny do tematu, brak fragmentów nie na tematByć może te kilka porad wskaże, jak uzyskać maksymalną liczbę punktów w tej części egzaminu.Rozprawka problemowa - matura podstawowa (PP) A..

Poradnik: Matura pisemna - rozprawka interpretacja.

za egzamin można uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego 18 za sprawność komunikacyjną, .. ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz .Hej!Notatka, w której znajdziesz treści z tego i innych filmów na temat rozprawki (19 stron o tym, jak napisać rozprawkę na pozio.Próbna Matura z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" - CZĘŚĆ I Kryterium treści: Temat 1.. Kryterium Zasady przyznawania punktów Liczba punktów TREŚĆ Wymaga się pracy, w której zdający: 250 słów), a na poziomie rozszerzonym - wypowiedź argumentacyjną albo interpretację porównawczą dwóch utworów (min.. Język angielski - poziom podstawowy.. Można uzyskać maksymalnie 13 punktów.. Przeanalizuj nowy sposób ich liczenia.. Ale drugie miejsce też robi wrażenie, rozprawka wpłynęła po 49 minutach i została oceniona na 45 punktów.Materiały maturalne "Matura od A do Z".. Matematyka - poziom podstawowy.. Napisz opowiadanie o zorganizowanej grupowej wycieczce zagranicznej, obfitującej w przedziwne zbiegi okoliczności i zabawne wydarzenia.. dodaj / zmień przedmiot.. Rozprawka interpretacja wiersza.. 8 pkt (40% punktacji) za język.Czas trwania egzaminu to 170 minut..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt