Rozprawka o miłości na podstawie lektur obowiązkowych

Pobierz

Zasadniczym tematem utworu jest niezwykle silna miłość, pełna zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym.. Utwór ten ukazuje wielką miłość Oblubienica i Oblubienicy, co może być interpretowane jako przedstawienie Boga i ludzi we wzajemnym pragnieniu osiągnięcia jedności w miłości.przykład rozprawki.. Należy postawić tezę/hipotezę, czyli .. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.. Zakochała się szaleńczo w Michale, który uwiódł ją, a potem zostawił.BIBLIA - "Pieśń nad pieśniami" to, jak twierdzą niektórzy, najwspanialsza i najdoskonalsza pieśń miłości.. Czemuż ty jesteś Romeo!. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich.Na rozprawkę składają się 3 części: Wstęp - powinien być rzeczowy, składać się z kilku zdań, dostarczyć niezbędnych informacji do zrozumienia tematu, ukazać szerszy kontekst (np. określić cechy epoki, genezę utworu) i przyczyny podjęcia tematu, wyjaśnić dlaczego jest interesujący.. Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.Sprawdźmy to na przykładzie poniżej (zadanie pochodzi z Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019): Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny..

W swojej pracy wykorzystaj przykłady pochodzące z lektur obowiązkowych.

Teraz wie, że tylko pozornie są one do siebie podobne, ale nie wszystkie są dla niego wartościowe - liczy się tylko ta jedna, wyjątkowa, która należy do niego.Przyjaciel niewątpliwie jest więc osobą, z która możemy przebywać w wolnych chwilach, mieć takie same zainteresowania, miło spędzać razem czas.. Miłość jest więc jak upojenie winem, jak choroba, jak płomień, którego człowiek nie jest w stanie ugasić, wreszcie jak śmierć.. Teza (potwierdzenie czegoś.. Rozprawka składa się z : - tezy lub hipotezy.. Rozprawka z Latarnika.. Ten, który próbuje miłość kupić, zasługuje jedynie na pogardę.Wypracowania‧Streszczenia lektur‧PytaniaWiększość pytanych przez PAP maturzystów z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu wybrało jako temat wypracowania rozprawkę, w której należało odpowiedzieć na pytanie, czy warto kochać, gdy miłość sprawia ból.. Temat rozprawki może wtedy przybrać taką formę jak na przykład "Wykaż na podstawie wybranych dzieł literatury, że człowiek jest istotą społeczną";rozprawka, należy do sprawności ważnych nie tylko na etapie Twojej nauki w gimnazjum, ale także w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach i w pracy zawodowej.. W lekturze "Mały Książę" A de Saint-Exupery pokazana jest przyjacielska relacja, jaka zaistniała między lisem a Małym Księciem.Egzamin Ósmoklasisty 2021: polski - temat, lektura..

Celem autora jest zobrazowanie miłości w prosty sposób.

Język polski.. Każdy z nas na pewno, na pytanie, brzmiące: "Czym spoglądasz na świat dokoła Ciebie?. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie"Hymn o miłości" jest pieśnią pochwalną o nieregularnej budowie, podzieloną na strofy o nieregularnej wersyfikacji.. O tym, że warto mieć przyjaciela przekonują mnie również słowa Lisa: "Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy siebie nawzajem potrzebować.. Nie posiada rymów.. Już sam tytuł, Cudzoziemka, wskazuje nie tyle na pochodzenie bohaterki (choć nie umiała tak do końca się znaleźć w Polsce, będąc z pochodzenia Rosjanką), co na jej poczucie odrębności, inności w stosunku do innych ludzi, czy odosobnienia.. Chociaż jej źródła tkwią w świecie nadprzyrodzonym, nawet w drobnych szczegółach wpływa ona na życie bohaterów..

damianek11022 2015-04-28 16:46:41 UTC #1.Motyw miłości - wprowadzenie Miłość to jeden z najpopularniejszych tematów prezentacji maturalnych.

Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce.. Mały Książę to bardzo ciekawy utwór, którego autorem jest Antoine Saint-Exupéry to jedna z najciekawszych i najbardziej niezwykłych książek, które znajdują się na liście szkolnych lektur obowiązkowych.Rozprawka uzasadniająca: osoba pisząca musi odnieść się do z góry założonej tezy i uzasadnić jej prawdziwość.. Rozprawka na egzaminie ósmoklasisty 2021 dotyczyła znajomości lektur obowiązkowych, które zostały wymienione na trzeciej stronie arkusza .Nauczyciel wrzeszczał i darł zeszyty, aż w końcu zrozumieliśmy.. -podsumowania.. ", odpowiedziałby ze zdziwieniem: "Jak to?Rozprawka o tym, czy warto kochać, na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" - takie tematy do wyboru mieli maturzyści piszący wypracowanie na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.Rozprawka z "Małego Księcia"..

Można ją odczytywać dosłownie - jako poemat liryczny o tematyce miłosnej lub weselnej oraz alegorycznie - jako pieśń o miłości Boga do narodu wybranego.

Życie i cierpienie (o cierpieniu autorki książki spowodowanym przez chorobę); Justine Hardy Dom cudów (Surija, niemowa, cierpi zarówno z powodu swojego kalectwa, jak i z powodu nikomu niewyjawionej bolesnej tajemnicy).rozprawka na temat ''czy Skawiński jest postacią pozytywną" z lektury "Latarnik" Proszę o szybką odpowiedź bo potrzebuje tego na jutro źródło: Latarnik.. "Słownik języka polskiego" definiuje miłość jako "głębokie przywiązanie do kogoś, czegoś, gorące, namiętne uczucie do osoby płci odmiennej".. Miłość Tristana - średniowiecznego rycerza i .Erzsebet Galgóczy Miłość nie zna granic.. Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!W trzech krokach pokażę ci sposób na rozprawkę na przykładzie tematu: Mój dom to moja twierdza - napisz rozprawkę o wartości domu w życiu człowieka.. Wzorcowe wypracowanie gimnazjalne, które ma .a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Przeprowadzenie precyzyjnego rozumowania, na które składa się sformułowanie swojego stanowiska wobec jakiegoś zagadnienia, dobórNapisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju.. Poni­żej przed­sta­wiam Wam przy­kład wypra­co­wa­nia, któ­re powsta­ło w trak­cie kore­pe­ty .Po pierwsze, przyjaźń i ciepłe relacje uczą nas wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.. W pole­ce­niu roz­praw­ki znaj­du­je się teza, któ­ra sta­no­wi poin­tę wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. "Zaklę­cia ojca"; mia­no­wi­cie: "Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła".. gimnazjum-klasa-2.. "Dzieje Tristana i Izoldy" to średniowieczny romans rycerski.. Argumenty : trzej bohaterowie literaccy.Miłość w literaturze.. Tylko nieliczni podjęli się interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta.Mały Książę przekonuje się o tym, że przyjaźń jest niezwykle pięknym uczuciem, gdy podczas podróży trafia na Ziemi do ogrodu z kwitnącymi różami.. Miłość ma wartość skarbu, którego nie można dostać za pieniądze.. W twoim przypadku: Od bohaterów literackich można się wiele nauczyć) lub hipoteza ( nie do tej pracy, bo masz uzasadnij ).. Wstęp - włącz reflektory i uruchom lokomotywę.. Ja stanę się dla ciebie jedynym na świecie".Główna bohaterka książki, Róża Żabczyńska, czuje się samotna z kilku powodów.. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu dramatu Williama Szekspira oraz do innych tekstów kultury.. Na początku włącz światła.. Można wyróżnić cztery części utworu: pierwsza to zwrotki od 1 do 3, druga od 4 do 8, trzecia od 9 do 12, czwarta to zwrotka 13.Literatura pozwala zrozumieć - rozprawka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt