Rzeczpospolita w dobie wojen xvii wieku sprawdzian

Pobierz

Klasa 6 Historia walki w XVII wieku.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Test z historii - Rzeczpospolita w XVII wieku.. Wojny z Rosją, Szwecją i Turcją Koło fortuny.. 1505 r. 2.Plik Sprawdzian Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.pdf na koncie uzytkownika piotr0800 folder Historia Data dodania: 22 cze 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobneDział: W pożodze wojen XVII wieku, test nr 3, grupa B ./22.. 15 pytań Historia ArO.. Zwycięstwo kontrreformacji i kultura barokowo-sarmacka w Rzeczpospolitej 7.. Klasa 6 Historia walki w XVII wieku.. Klasa 6 Historia.Scenariusz lekcji 12. a) Po opanowaniu rozległych terenów Rzeczypospolitej Szwedzi zaczęli traktować kraj jak.. Każdy dział zakończony jest powtórzeniem, co ułatwi uczniom przygotowanie do sprawdzianów.wg Centrumszkolend2.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Niemal każdy Polak wie, że w XVII stuleciu przyszło Rzeczpospolitej stawić czoła niebezpieczeństwu wojennemu, płynącemu z czterech różnych stron Europy.. wg Iwonazawistowska.. b) Ze względu na przewagę wroga Polacy prowadzili tzw. wojnę ., która polegała na.. Piastowie na tronie polskim Sortowanie według grup.. Zakon Krzyżacki stał się lennem Polski.Scenariusz lekcji 28.. Przyczyny i wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej.Wyodrębniono siedem działów: Początek świata nowożytnego; Rzeczpospolita w XVI stuleciu; Europa w XVII wieku; Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku; Europa i Świat w XVIII wieku; Rzeczpospolita w VXIII wieku; Epoka napoleońska..

Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku na Uczę.pl.

Sprawdzanie umiejętności.. Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.. - skutki wojen: ogromne straty ludności (np. po "potopie" szacowano straty na 30-35%), wyniszczenie ziem, agraryzacja miast, chaos monetarny, głód i epidemie, zmniejszenie eksportu zboża, upadek wsi i folwarków szlacheckich, wzrost znaczenia latyfundiów magnackich; utrata ziem (Inflant, ziemi smoleńskiej, siewierskiej, czernihowskiej, Ukrainy z Kijowem i Zaporożem oraz utrata lenna pruskiego); wzrost znaczenia oligarchii magnackiej spiskującej .Sprawdzian po dziale IV.. Konflikty Rzeczpospolitej w XVII wieku 4.. Przyczyny wspomnianych wydarzeń kryły się w polityce tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej, prowadzonej przez nasz kraj w wieku XVI.Polityka wojenna Rzeczpospolitej w XVII stuleciu.. Mam nadzieję, że pomoże chociaż w tym powalonym rozdziale.. Przyporządkuj miejsce bitew datom: a. Kłuszyn b. Chocim c. Cecora d. Kircholm e. Oliwa f. Beresteczko 1.. Wojny polsko-rosyjskie 3.. Straty terytorialne w skutek wojen w XVII wieku Znajdź parę.. Skopiuj link Skopiowano.Bitwy z Turcją w XVII wieku Rysunek z opisami.. Która kolejność ich panowania jest prawdziwa: Jan Kazimierz - Władysław IV Zygmunt III Zygmunt III - Władysław IV - Michał Korybut Zygmunt III - Władysław IV - Jan Kazimierz Władysław IV - Jan Kazimierz - Michał Korybut.Kryzys Rzeczpospolitej w XVII w..

Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku na Uczę.pl.

Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami.Test z historii sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu .. Wojna północna była dla Rzeczypospolitej niezwykle korzystna, bo przyniosła krajowi .. Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku | Uczę.pl.. Wiek XVI był w okresem rozkwitu dla Rzeczypospolitej.. .Scenariusz lekcji 27.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.2.. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku 3.. Test podsumowujący rozdział IV .. Wskaż .Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku, test z historii.. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki ; Scenariusz lekcji 34. i 35.. Sprawdzian po dziale IV.. Wielu spośród myślicieli, polityków, władców widziało potrzebę głębokich reform.. Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII stuleciu; Scenariusz lekcji 32.. Absolutyzm oświecony w Prusach i Austrii w XVIII w. Multibook Historia.. Rzeczpospolita w XVII wieku - POSTACIE Połącz w pary.. Rozpocznij test.Znajdźcie dowody uzasadniające tezę, że w XVII wieku nastąpiła negatywna ewolucja ustroju Rzeczpospolitej - od parlamentaryzmu do oligarchii magnackiej.. Stulecie wojen - XVII wiek Sortowanie według grup.. Zakres podstawowy.. Klasa 6 Historia.Wskaż poprawny ciąg władców elekcyjnych panujących w RP w XVIII w. answer choices St. August Poniatowski, August II, August III, St. LeszczyńskiPolska XVI-XVII wiek - podsumowanie..

Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku | sameQuizy.Przerwij test.

Była uzbrojona w kopie, szable i koncerze., kreml - Jego początki datują się na XII w.Test Rzeczpospolita w okresie kryzysu - czasy saskie, podrozdział podręcznika Bliżej Historii dla Klasa II.. Stan permanentnego niebezpieczeństwa, podwyższonej gotowości bojowej .czas trwania epoki: ok. 1590 do ok. 1740 rokusladami przeszlosci 2 sprawdzian rzeczpospolita w xvi wieku.. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. Uzupełnij zdania dotyczące potopu szwedzkiego w XVII wieku.. Królestwo Polskie w dobie konstytucyjnej () na Uczę.pl.. Do rozpoczęcia całej serii wojen w 1648 r. (powstanie Chmielnickiego) Rzeczpospolita była prawdziwym mocarstwem.. Ówczesnej Polsce zagrażali Szwedzi, Kozacy z Zaporoża, Rosjanie oraz Turcy.. Postacie z czasów wojen w XVI/XVII wieku Połącz w pary.. Pomyłki przekreślaj.. Życzę miłego rozwiązywania.. Świat i Rzeczpospolita w .Klasa 6 Historia.. Przemiany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku 5.. Klasa 6 Historia walki w XVII wieku.. Wskażcie przejawy niewydolności ustroju państwa.Rzeczpospolita w dobie wojen XVII wieku - Krzyżówka.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. wg Katarzynasp148.. wg Trawa4567.. W latach w Rzeczpospolitej Obojga Narodów rządzili władcy z dynastii Wazów..

Rzeczpospolita w XVI wieku - pytania Losowe karty.

Powodzonka na egzaminieXVII wiek - stulecie wojen Prawda czy fałsz.. Czytaj uważnie tekst i polecenia.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVIII wieku - Prusy, Austria, Rosja ; Scenariusz lekcji 33.. Podkreśl właściwą odpowiedź: Czy pokój Grzymułtowskiego był potwierdzeniem rozejmu w Andruszowie?. Zygmunt Stary wcielił do Polski tereny Śląska oraz Łużyc.. wg Alicjalisiecka2.. Długotrwałe konflikty zakończone dopiero w 1686 r. podpisaniem pokojuz Rosją wyniszczyły i osłabiły kraj.w XVII wieku.. Był to także okres wojen z zakonem Krzyżackim.. wg Kononowiczkarol.. W XVIII wieku Rzeczpospolita znalazła się w trudnej sytuacji.. Wojny Polski w XVII wieku - mapa Rysunek z opisami.. husaria - Podstawowa siła uderzeniowa armii Rzeczpospolitej w XVI i XVII w.. Codziennie ciekawsze lekcje!Sprawdzian po dziale IV.. Dodatkowo około połowy stulecia, Rzeczpospolita musiała stawić czoła powstaniu Chmielnickiego.. wg Olap28.W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego) Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego.. Wojny polsko-tureckie 4.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać .Wiek XVII był dla państwa polsko-litewskiego okresem nieustannych wojen, prowadzonych tak ze Szwecją, Rosją, jak i z Turcją.. Nastąpił wtedy ogromny rozwój terytorialny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt