Społeczeństwo ii rp prezentacja

Pobierz

Sprawa polska podczas I wojny światowej; KLASA III LO .. b. stosunkowo niski poziom urbanizacji - Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców - 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców.. RX8BhRzptBXbnII RP była państwem wielonarodowościowym.. dr Sebastian AdamkiewiczHistoria - Nowa podstawa programowa.. W II RP był m.in. szefem gabinetu w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, ministrem spraw wewnętrznych, długoletnim wojewodą wołyńskim i łódzkim, czołowym zwolennikiem porozumienia polsko-ukraińskiego.. Polska Rzeczpospolita była państwem odbudowywanym po stu dwudziestu trzech latach nieistnienia.. W obrębie państwa znaleźli się Ukraińcy i Białorusini, a po włączeniu Wileńszczyzny do Polski, także Litwini.W Polsce mieszkali także Żydzi i Niemcy.. II Rzeczpospolita, to kraj, który istniał na mapie Europy przez niecałe 21 lat, od 1918 do 1939 roku.. W pierwszych latach niepodległości stosunki polityczne z sąsiadami były bardzo złe, ponieważ Polska odbudowała swoje terytorium ich kosztem.. Liczyli oni wraz z rodzinami 27,5% ludności kraju, a odsetek ten wzrósł w 1939 r. i wynosił już około 30%.. - 14 miast.. Ale obok rozgrywała się ta mniejsza - historia codzienności.Ponad 50 muhirów, czyli ozdobnych plansz lub tkanin, najczęściej z inskrypcjami z Koranu, pochodzących z meczetów i domów modlitw polskich wyznawców islamu, zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych, znalazło się w albumie wydanym przez Muzułmański Związek Religijny w RP..

Rewolucje rosyjskie 1917 r. - prezentacja ; 50.

a. liczba ludności - po odzyskaniu niepodległości - 27 mln - w 1939 r. - 35 mln.. W okresie "sejmowładztwa" Polska osiągnęła jednak wiele sukcesów związanych z integracją i odbudową państwa, których ukoronowaniem była reforma skarbowa Władysława Grabskiego.Mniejszości narodowe, które stanowiły znaczną część społeczeństwa II RP, posiadały własne, prywatne szkolnictwo.. 3) Udział kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski.. Ustrój demokratyczny i dominująca pozycja sejmu stały się szybko przedmiotem krytyki, nie tylko ze strony piłsudczyków.. II Rzeczpospolita powstała z trzech nierównomiernie rozwijających się zaborów.Piotr Stańczyk, Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS, "Społeczeństwo i ekonomia", 1(5), 2016, s. 17-26.. Sytuacja społeczna i gospodarcza państwa nie była stabilna ze względu na wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.. Wanda Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach , Wrocław 1976 .. REFORMY GRABSKIEGO GOSPODARKA LATA 30.. Trzeba też jednak pamiętać, że niespotykana w zasadzie .7.. Mówiąc krótko i zwięźle: ukraińcy posiadali własne szkoły, społeczność żydowska mogła uczyć się bez przeszkód w swoich szkołach (np. jesziwach, chederach), etc.About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Kultura i sztuka II RP Reforma oświaty - XII 1918 wstępne próby reformy oświaty podjął minister Ksawery Prauss (projekt siedmioklasowej szkoły powszechnej i zapowiedź reformy szkół średnich) - 1932 rok reforma Janusza Jędrzejewicza wprowadzała jednolity, trzystopniowy system szkolny: sześcioletnie szkoły elementarne, czteroletnie .Bez wątpienia kawaleria w II Rzeczypospolitej cieszyła się największą estymą, co oczywiście wynikało z przywiązania do tradycji..

... Sejm warszawski 1611 r. - prezentacja wziętego do niewoli cara Szujskiego.

Wydawnictwo .Mniejszości narodowe II RP Pierwsza wojna światowa oprócz wielu zniszczeń i śmierci milionów ludzi przyniosła przemianę stosunków politycznych oraz zmiany terytorialne.. Głównymi ośrodkami polskiej nauki tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie .1) Społeczeństwo ziem polskich wobec zmian ekonomicznych i cywilizacyjnych w okresie międzywojnia.. a. w 1921 r. Polska zawarła sojusz z Rumunią.. Działali w branżach: handlowej, bankowej i kredytowej ( czyli lichwiarskiej) .. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej.. Po ponad 100 latach powstaje państwo polskie, które wciągu dwudziestolecia wojennego było nękane przez wiele problemów politycznych, społecznych oraz kulturowych.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.Społeczeństwo Rzeczypospolitej.. b. w 1921 r. Polska zawarła sojusz FrancjąNauka.. Pierwsze lata II RP.. Wielki kryzys gospodarczy POLSKA W OKRESIE WIELKIEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Gospodarka polska przed wielkim kryzysem Gospodarka polska7.. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.. Tomasz Makowski, 1613, Biblioteka Narodowa, domena publiczna ..

Było to niewątpliwie nowe państwo, które miało nowe granice i społeczeństwo ukształtowane w trzech zaborach.

"Społeczeństwo II Rzeczypospolitej" - film edukacyjny, plik: -spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej-film-edukacyjny.flv (video/x-flv) Wczoraj i dziśSpołeczeństwo II RP.. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.. 2) Stosunki społeczne mniejszości narodowych.. Społeczeństwo polskie w II RP Klasy i warstwy społeczne żyjące w II Rzeczpospolitej Stopień zurbanizowania ziem polski był jendym z najniższych w Europie.. Byli właścicielami sklepów produkcyjnych , jak też grubo ponad połowa sklepów , sprzedających detalicznie była w ich ręku.Wielką historię II RP przebadaną mamy w stopniu co najmniej satysfakcjonującym.. Robotnicy stanowili, bardzo pokaźną część społeczeństwa, drugą, co do liczebności, po chłopach, klasę społeczną w Polsce.. Na konferencji pokojowej w Wersalu przyjęto zasadę, że należy tworzyć państwa jednolite pod względem etnicznym.. Wśród 5,5 mln autografów - które kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, złożyli polscy obywatele pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, w podzięce za pomoc w stanowieniu Niepodległej - również Ty odkryjesz podpisy swoich bliskich, dowiesz się .Struktura społeczna w II RP.. 5)Polskie emancypantki.. Spośród połowy robotników zatrudnionych w przemyśle tylko .49.b..

W związku z tym wschodnia granica Polski miała przebiegać na linii Bugu, ponieważ tylko na tym obszarze zamieszkiwało społeczeństwo w większości polskiego pochodzenia.Sytuacja społeczna i gospodarcza II RP.

6) Edukacja w II RP.. II RP była państwem wielonarodowościowym.. Jej istotnymi elementami stały się: nauka, kultura o także oświata.. 6 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, w 1939r.. Po odzyskaniu niepodległości Polska zamierzał odbudować jak najszybciej swoją państwowość.. Faszyzm włoski ; 8.. GOSPODARKA W LATACH 20.. 4) Dominujący model rodziny.. Wielki .Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.. Rządy sanacji 1926 - 1939 ; 7.. Odbudowa Rzeczypospolitej.. W czasie I wojny światowej jeden z przywódców POW na wschodnich obszarach dawnej Rzeczypospolitej.. Mniejszości narodowe w .Urodził się w Kijowie.. 7) Kampanie obyczajowe i społeczne Tadeusza Boya-Żeleńskiego iZasób składa się informacji zawartej w depeszy wysłanej przez Józefa Piłsudskiego zawiadamiającej o powstaniu niepodległego państwa polskiego oraz z ćwiczenia interaktywnego- uczeń wskazuje najważniejsze problemy II Rzeczypospolitej Zasób składa się z kolorowej mapy przedstawiającej I wojnę światową na ziemiach polskich, kolorowego zdjęcie przedstawiającego chałupę w .II Rzeczpospolita (II RP) - nieoficjalna nazwa państwa polskiego w latach (nazwa oficjalna: Rzeczpospolita Polska), od odzyskania suwerenności (1918) do wycofania uznania międzynarodowego dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1945), które było konsekwencją wykonania porozumień zawartych na konferencji jałtańskiej (1945) między mocarstwami wielkiej trójki.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Społeczeństwo żydowskie, z racji zawodów jakie zwykle podejmowali, żyli głównie w miastach polskich.. Przepraszam.. Struktura etniczna i wyznaniowa SpołeczeństwoSPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA II RP SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA II RP GOSPODARKA LATA 20.. Każdy z nich miał inny system prawny, gospodarczy, a także inne doświadczenia historyczne, inny system wartości, inną mentalność.Sport w II RP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt