Rozprawka antygona tematy

Pobierz

Córka Edypa, wybiera działanie w zgodzie z sumieniem, lecz wbrew zarządzeniu władcy: pomimo zakazu, wydanego przez panującego w Tebach jej wuja Kreona, dokonuje pochówku poległego w wojnie brata.Rozprawka - Antygona.. Wywiad z Kreonem na temat jego działań jako władcy - Sofokles "Antygona" .. "Antygona" Sofoklesa datowana jest na rok 442 p .Temat daje możliwość wyboru formy - może to być na przykład rozprawka lub esej.. 2 oceny | na tak 100%.. Może jednak negować powszechną opinię czy opinię wyrażoną w cytacie.2 Język rozprawki Słownictwo zaczynaj ące wypowied ź: • Moja odpowied ź na pytanie zawarte w temacie jest nast ępuj ąca: .. Podobne pytania.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. • Zaczn ę od ., • Będę starał si ę broni ć tezy, i ż.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziROZPRAWKA Zadanie 1.. • Nawi ązuj ąc do tematu.. • Temat zakłada, że .. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018 Małgorzata Mrowiec 20.11.2018 Zobacz galerię (4 zdjęcia)Rozprawka - Antygona ( TEZA ) - rozwiązanie zadania..

TAGI: Sofokles Antygona rozprawka.

Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Główną bohaterka jest Antygona, która wbrew rozkazowi króla, zamierza pogrzebać swojego brata.ANTYGONA postać tragiczna.. Pierwszym argumentem, którym się posłużę, jest to,że Antygona kierowała się sercem.. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. Nie poddała się pomimo przeciwności losu.. Nie należy zapominać również o tym, że ciało zmarłej osoby należy pogrzebać z należnym mu szacunkiem i nie dopuścić do tego, aby stało się żerem .Rozprawka.. 2 0 Odpowiedz.. Temat: Wizja ludzkiego losu w Antygonie Sofoklesa.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Ogólna wymowa utworu jest następująca: Kreon nie miał prawa sprzeciwiać się prawom boskim, nie uczynił tego jednak ze złej woli.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Hajmon wyraża głos opinii publicznej, która jest oburzona postępowaniem Kreona i stoi po stronie poszanowania praw boskich.. "Antygona postąpiła słusznie grzebiąc zwłoki brata " to jest mój temat ale jednocześnie teza.Który temat rozprawki wybrać ?.

Jeżeli rozprawka - to, wiadomo - teza we wstępie.

- z Antygony 2010-11-15 17:24:23Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju.. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania zwłok brata Polinejkesa, który w przeciwnym razie nie zazna spokoju.. Antygona jest tytułową bohaterką dramatu antycznego poety Sofoklesa.. Wstęp do rozprawki powinien wprowadzać temat rozważań, precyzować główne zagadnienie, wyjaśniać kluczowe dla tematu pojęcie - uściślić je lub zdefiniować.. Na sądzie przed Kreonem zachowała dumę i godność, nie wypierała się swojego czynu i nie prosiła o wybaczenie.Przydatność 50% Rozprawka na temat: "Antygona" jako przykład tragedii antycznej.. Nie wszyscy z jej otoczenia potrafili sprzeciwić się władzy Kreona, jednakże .W ramach ćwiczenia uczniowie przygotowują w grupach konspekty wypowiedzi argumentacyjnych na inne tematy niż temat wypracowania domowego.. W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się:Tematy rozprawki Egzaminy pisemne rozpoczną się w tym roku 8.06.2020.. Chowając go jednak wchodzi w konflikt z prawem, gdyż Kreon zabronił pod karą śmierci .Podobne tematy: • Rozprawka - definicja • William Szekspir • Makbet - streszczenie, plan wydarzeń • Świat bez książki - świat bez przyszłości..

Rozprawka • Czy można zaakceptować cierpienie - rozprawka • Santiago zwycięzca czy przegrany?

Gdyby jednak postąpiła inaczej może ominęła by ją śmierć, ale z pewnością nie kara boska.. Rozprawka to dłuższa forma wypowiedzi, w której piszący najpierw przedstawia własne stanowisko w określonej kwestii (zawartej w temacie rozprawki), a następnie uzasadnia swoje zdanie, wykorzystując zgromadzone argumenty poparte konkretnymi przykładami.. Czy będziesz zbierać argumenty potwierdzające, że Antygona jest bohaterką, która wzbudza Twoją sympatię, czy przeciwnie - że nie wzbudza jej?Nie wypowiadał się na temat Antygony.. To najprostszy i naturalny wybór formy przy tym temacie.. Została napisana w starożytności, ale jest tragedia ponadczasową.. "Antygona" jest utworem przystosowanym do wystawiania na scenie.. Czym dla mnie jest dom?. Tego dnia odbędzie się matura z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. 2012-03-01 18:17:29 Temat do rozprawki , help me!. Na jaki temat pisać rozprawkę?. Śmieć, na którą z pewnością nie zasłużyła.. Przygotowanie do napisania rozprawki.Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. RADA 2: Wybierz ciekawszy układ.Muszę napisać rozprawkę na dowolny temat.. RozprawkaRepetytorium prezentuje cały wymagany na egzaminie materiał.. Tak więc w tej rozprawce postaram się udowodnić jej słuszność..

Jeśli wystąpią trudności, można pozwolić uczniom pisać rozprawki na tematy omówione na lekcji.

Jego pierwsze zdanie .Antygony, która zaimponowała mi swoją godną postawą.. 2010-10-03 14:36:39; Napisz rozprawkę na temat: 2013-03-04 11:42:46; Który .Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, które obie są ważne i sprzeczne ze sobą.. RADA 1: Nie czujesz się bardzo mocny w pisaniu - wybierz rozprawkę.. Musi też zawierać tezę lub stawiać hipotezę (teza - jesteśmy pewni swojego stanowiska, hipoteza - nie jesteśmy go pewni).. Tezę postawioną w temacie poprzesz odpowiednimi argumentami.. Ma ktoś pomysł na jakiś ciekawy temat?. Jest ona ucieleśnieniem ufności w boską sprawiedliwość oraz stalowej determinacji.. • Temat sugeruje wiele mo żliwo ści, jednak .. Rozprawka • Dom to nie tylko ściany.. Niestety, jej postawa, według Kreona, zasłużyła jedynie na śmierć.. 79% Rozprawka na temat: "Antygona" jako przykład tragedii antycznej.Antygona wolała sprzeciwić się zakazowi Kreona, niż narazić się na gniew bogów.. Teza to pewnik, co do którego nie masz absolutnie żadnych wątpliwości.. • Odpowied ź nie wydaje si ę by ć prosta, dlatego stawiam hipotez ę .. Przygotowano omówienia lektur obowiązkowych z klas 7-8 - przy każdej lekturze uczeń znajdzie profesjonalne opracowanie tekstu, streszczenie, charakterystyki bohaterów, motywy pomocne przy pisaniu wypracowania, zestawienie najważniejszych wątków, problemów i nawiązań.Kompozycja rozprawki .. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. 2009-10-07 19:07:12 Rozwiąż krzyżówkę.. są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada .Gdy spośród dwóch propozycji maturalnych wybierzesz temat swojej rozprawki i skupisz się na analizie tekstu, dodając do niego wstęp, odwołania do innych przykładów spoza tekstu w arkuszu i mądre wnioski, wówczas Twoja rozprawka z pewnością przekroczy 500 wyrazów, co tam 250 wyrazów…Sofokles - Antygona - Prawo boskie czy prawo ludzkie - Co na ten temat sądzi Antygona, co Kreon, a ty co sądzisz o postępowaniu obu postaci?. Dominika Grabowska 22 sierpnia, 2013 II Gimnazjum , język polski No CommentsRozprawka z tezą.. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Temat wypracowania: Bohaterowie mitologiczni jako symbole wartości cenionych także dziś (uniwersalizm mitów)!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt