• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ochrona własności intelektualnej na arenie międzynarodowej.

Sektor ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Współcześnie ubezpieczyć wolno niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Najczęściej jednakże sprzedawanym ubezpieczeniem jest zakopane ubezpieczenia – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy kluczowe grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu nowy targ chroni nas przed następstwami pieniężnymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie uszkodzone zlecone mienie, gdy błąd narazi kontrahentów czy też robotników na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia wspólnota ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia bądź zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Czytaj dalej

2. Kliknij

3. Kliknij

4. Wejdź

5. Przeczytaj to

Categories: Finanse

Comments are closed.