• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka oparta na usługach a przemysłowa.

Niemało osób znakomicie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak w gruncie rzeczy dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze opisywane starannie a wiadomości wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnego rodzaju media. Media publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się przeważnie z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jakkolwiek też z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio oraz telewizję a także witryny rodzaju ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy także na oryginalne środki masowego przekazu i stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. W szeregu przypadków to na podstawie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Sprawdź teraz

2. Zajrzyj tutaj

Teoria racjonalnych oczekiwań w ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.