Refleksja nad narodem jako temat dzieła artystycznego rozprawka
  • Pomoce
  • 5 sierpnia 2021 00:57

Materiał źródłowy stanowią cztery encykliki Jana Pawła II,refleksja nad obrazem, zwracająca uwagę na zjawiskowy charakter i specyfikę znaczenio-wego oddziaływania obrazu - dokonującego się w nim "ikonicznego zagęszczenia" .. Wymaga dojrzałości i refleksyjności, dlatego zdecydowanie można go zaliczyć do tematów trudnych, wymagających wysiłku i czasu.Odrodzenie i reformacja w Polsce, wydana w 1880 r., rozważania Władysława Smoleńskiego na temat Przewrotu umysłowego iv Polsce X V III wieku, a takż…

Regulamin | Kontakt